สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ย้ายทะเบียนบ้านพระ
ในกรณีที่ฆราวาส เป็นผู้สูงอายุได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ โดยมีความตั้งใจ ที่จะไม่สึก

หากจะย้ายทะเบียนบ้าน จากบ้านที่ตนเคย พักอาศัยอยู่ ไปเข้าทะเบียนบ้านของวัดที่จำพรรษา จะกระทำได้ หรือไม่ เนื่องจากวัดทั่วไป เท่าที่ตรวจสอบทางทะเบียน ไม่เห็นมีเลขทะเบียนบ้าน

เหตุผลที่พระรูปนี้ประสงค์จะย้ายทะเบียนบ้านเข้าวัด เพราะได้รับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท จากทางราชการตามกฏหมาย จึงต้องมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ถูกต้อง และไม่ประสงค์จะให้เป็นภาระกับเจ้าของบ้านซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมอีกต่อไป

หากย้ายทะเบียนบ้านเข้าวัดไม่ได้ ควรจะทำอย่างไรให้ถูกต้อง ?

ขอบคุณมากครับ
17 พ.ย. 62 18:28
จาก อุดม
(182.232.27.24)
ผมได้รับความเมตตา จากพระคุณเจ้าหลายรูป ที่กรุณาให้ข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ดังนี้

สามารถย้ายเข้าทะเบียนวัดได้ ปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์มีนโยบายว่า พระทุกรูปที่มีพรรษามากกว่า พรรษาควรย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านของวัดและทำบัตรประชาชน

แต่ละวัดมีทะเบียนบ้านและพระที่อยู่ในทะเบียนวัดได้รับเงินผู้สูงอายุ ยกเว้นเจ้าอาวาส และพระสังฆาธิการทุกระดับที่รับนิยาพัต

กรณีดังกล่าวสามารถย้ายเข้าได้ทันที แต่ที่บอกว่า 1 พรรษาขึ้นไปเผื่อสำหรับพระที่คิดจะสึกจะได้ไม่ต้องย้ายไปย้ายมา แต่ถ้าไม่คิดสึกต้องการอยู่ยาว สามารถขออนุญาตเจ้าอาวาสย้ายเข้าได้เลย ครับ
19 พ.ย. 62 09:08
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)