สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ขอคัดเอกสารในสำนวนศาล
ดิฉันเคยมีคดีความ ได้แต่งตั้งทนายความให้เป็นโจทก์ฟ้องบุคคลอื่น เพื่อเรียกค่าเสียหาย คดีถึงที่สุด ชนะคดีแล้ว บังคับคดีตามคำพิพากษาเสร็จแล้วเช่นกัน

ตอนนี้มีความจำเป็นจะขอคัดเอกสารบางฉบับที่อยู่ในสำนวนศาล ติดต่อทนายเดิมไม่ได้เพราะเขาอายุมาก และเลิกทำงานแล้ว จึงได้ติดต่อทนายคนใหม่ ให้ขอคัดเอกสาร ทนายคนใหม่ให้ดิฉันเซ็นใบแต่งทนายความ ทั้งที่คดีถึงที่สุดเสร็จสิ้นไปแล้ว เพียงเพื่อขอคัดเอกสารในสำนวน

ขอเรียนถามว่า จำเป็นต้องเซ็นใบแต่งทนายใหม่จริงเหรอคะ ? คิดว่าไม่น่าจะต้องทำถึงขนาดนั้น จะดำเนินการอย่างอื่นได้หรือไม่คะ ? ช่วยตอบให้หายข้องใจด้วย ขอขอบคุณมากค่ะ
17 พ.ย. 62 18:22
จาก เกศยา
(182.232.27.24)

การที่ทนายความให้ลูกความเซ็นใบแต่งทนายความ ทั้งที่คดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อขอคัดถ่ายเอกสารจากสำนวนคดีของศาล ถือเป็นเรื่องปกติ ทำกันเป็นประจำ

แต่ลูกความอาจรู้สึกแปลกใจ เพราะคดีเสร็จไปแล้ว จึงคิดว่าไม่น่าจะต้องเซ็นใบแต่งทนายอีก

หากคุณรู้สึกไม่สบายใจ สามารถทำได้อีกวิธี โดยให้ทนายความ ทำคำร้องขอคัดถ่ายเอกสารให้คุณเป็นผู้ลงชื่อ และทำใบมอบฉันทะให้คุณลงชื่อ เพื่อมอบฉันทะหรืออำนาจให้ ผู้ช่วยทนายเป็นผู้ไปขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีของศาลแทนคุณ
19 พ.ย. 62 09:07
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)