สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ค้ำประกัน จำนอง
ขออนุญาตสอบถามท่านอาจารย์ครับ
    ไข่เป็นหนี้ไก่ ล้านบาท ปูจำนองที่ดินของตน และปลาเข้าค้ำประกันหนี้รายนี้ต่อจากปู หลังจากนั้นไข่นำที่ดินของตนมาจำนองไว้ด้วย ต่อมาไก่ได้ปลดจำนอง ปูและไข่ได้จจดทะเบียนปลดจำนองเรียบร้อยแล้ว
     ครั้นไข่ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ไก่จึงเรียกให้ปลาชำระหนี้ ล้านบาท ในขณะนั้นที่ดินของไข่และปูราคาแปลงละ ล้านบาท ปลาจึงต่อสู้ว่าตนต้องชำระเพียง ล้านบาท เพราะตนเสียหายจากการปลดจำนอง
      ถามว่า
      1) ข้อต่อสู้ของปลาฟังขึ้นหรือไม่ และต้องชำระหนี้เป็นเงินเท่าใด เพราะเหตุใด
      2) ไข่ต้องรับผิดชอบต่อใคร อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด

ขอบพระคุณมากครับ.
12 พ.ย. 62 16:35
จาก ชาตรี
(61.19.239.120)

คำถามของคุณ เหมือนกับคำถามที่อาจารย์ ถามลูกศิษย์ หากเป็นเช่นนั้น คุณควรทำคำตอบด้วยกันเอง จะได้ประโยชน์มากกว่า
กระดานตอบ ปัญหากฎหมาย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยทำการบ้าน

ผมไม่ขอตอบ แบบเต็มรูปแบบ แต่ขอแนะนำว่า ควรพิจารณาว่า ปลาได้ค้ำประกันเป็นวงเงินเท่าไร? และศึกษาข้อกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่

ส่วนไข่ จะรับผิดต่อใครบ้าง? เป็นจำนวนเท่าไร? ต้องพิจารณาจากหนี้ของไข่ ครับ
15 พ.ย. 62 11:30
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)