สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

คำสั่งเสียผู้สูงอายุ / การรักษาพยาบาล
ป้าได้ติดตามอ่านกระดานกฎหมายในเว็ปไซต์นี้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร เห็นว่ามีประโยชน์ที่ตอบปัญหาและให้ความรู้กฎหมายแก่คนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ป้ามีปัญหาที่สงสัย และอยากได้คำตอบที่ชัดเจน

ในกรณีที่ป้าและผู้สูงอายุทั่วไป เจ็บไข้ได้ป่วยหนัก จะสั่งเสียลูกหลานไว้ว่า ไม่อยากเจ็บตัว ที่ต้องถูกแทงเข็ม เจาะไปทั้งตัว ใส่สายระโยงระยางเต็มไปหมด รวมทั้งผ่าตัดทั้งที่อายุมากแล้ว 

ถ้าจะต้องไป ขอไปอย่างสงบ ไม่ต้องมาดึง มารั้งเอาไว้ อายุมากแล้วอย่างไรเสีย ต้องไปซักวันอยู่แล้ว

ถ้าสั่งเสียไว้ ลูกหลานและหมอจะยอมทำตามความต้องการของป้าหรือไม่ ป้าจะมีวิธีป้องกันอย่างไร ไม่ให้เขาทำผิดความประสงค์ของป้า ขอบคุณมากสำหรับการสละเวลาอันมีค่าของคุณ เพื่อตอบปัญหาของผู้สูงอายุ และขอให้เว็ปไซต์นี้ให้ความรู้กฎหมายแก่คนทั่วไปต่อไปนานๆ
9 พ.ย. 62 18:47
จาก เสมอแข
(182.232.62.95)

ขอบคุณมากครับ สำหรับคำถามของคุณป้า

ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาส ตอบคำถามให้ท่านผู้สูงอายุผ่านเว็บไซต์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณป้าที่เป็นผู้สูงอายุไฮเทค

การแสดงเจตนาที่จะไม่รับการรักษาพยาบาล หากจะให้มีผลตามกฎหมาย จะต้องทำเป็น หนังสือแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต

ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา จะต้องมีสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวในขณะที่ทำ และต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น จะสั่งแต่เพียงวาจาไว้ล่วงหน้าไม่ได้

เพื่อมีให้มีข้อถกเถียงว่า ขณะที่ทำหนังสือแสดงเจตนา ถือว่ามีสติสัมปชัญญะหรือไม่ ควรให้แพทย์ลงลายมือชื่อเป็นพยาน

การไม่ขอรับการรักษาพยาบาลดังกล่าว จะต้องเป็นในระยะช่วงสุดท้ายของชีวิตเท่านั้น

หนังสือแสดงเจตนาจะมีประโยชน์ ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือนั้น ป่วยหนักไม่รู้สึกตัวแล้ว อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต ไม่ประสงค์จะรับการรักษาพยาบาลต่อไป จึงได้ทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้า ซึ่งแพทย์และญาติผู้เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตาม

หากยังรู้สึกตัว มีสติสัมปชัญญะดี และมีความประสงค์เช่นนั้นจริง เมื่อสั่งเสียออกมาในขณะนั้น มีผลเช่นกัน แต่อาจไม่มีผู้กล้าปฏิบัติตาม เพราะเกรงว่า จะมีปัญหา และไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน

ขอให้ป้ามีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืน อยู่กับลูกหลานนานๆ นะครับ
11 พ.ย. 62 13:44
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)