สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

คดีอาญา / คดีแพ่ง
ขอรบกวนสอบว่า การว่าความคดีอาญา และ คดีแพ่ง มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ ? ขอบคุณมากค่ะ
7 ต.ค. 62 06:06
จาก ทนายมือใหม่
(49.230.15.116)

การว่าความ คดีอาญา ต้องอาศัยปฏิภาณและไหวพริบ เป็นอย่างมาก เพื่อให้รู้เท่าทันพยานที่มาเบิกความ และประกอบการซักพยาน

การว่าความ คดีแพ่ง ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ลำดับความเป็นมา ในเรื่องพยานเอกสารเป็นอย่างมาก ประกอบกับความแม่นยำในเรื่องหลักกฏหมาย

การว่าความ คดีอาญา ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ มักจะมีเอกสาร และพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนมาก บางครั้งอาจเป็น หลายพันฉบับ จึงต้องใช้วิธีการว่าความ แบบคดีอาญาและแพ่ง ผสมผสานกัน
7 ต.ค. 62 14:47
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)