สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ว่าความ / ถามค้าน / ถามติง
ดิฉันเป็นทนายมือใหม่หัดขับ ขอรบกวนสอบถามทนายอาวุโส รุ่นพี่ เกี่ยวกับการว่าความ และถามพยานในศาล

ในกรณีที่ ทนายฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลย นำพยานของเขาสืบพยาน เมื่อฝ่ายเขาถามพยานเสร็จแล้ว 

ดิฉันซึ่งเป็นทนายอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิถามค้าน หลังจากที่ดิฉันถามค้านเสร็จแล้ว ทนายฝ่ายตรงข้ามมีสิทธิถามติงพยานของเขาได้

ดิฉันมีความเข้าใจมาตลอด จากการเรียนวิชาว่าความ และการฝึกงานว่า การถามติงจะต้องเกี่ยวเนื่องกับข้อเท็จจริงที่ทนายอีกฝ่ายถามค้านไว้แล้ว

แต่สิ่งที่ดิฉันประสบคือ ทนายอีกฝ่ายเมื่อถามติงพยานของตน กลับถามข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ โดยไม่เกี่ยวเนื่องกับข้อเท็จจริงที่ดิฉันถามค้านไว้ ทำให้ดิฉันเหมือนถูกเอาเปรียบ 

ไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไร อีกประการหนึ่งผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีไม่เห็นว่าอย่างไร ดิฉันตัดสินใจไม่ถูกว่า ควรจะปฏิบัติอย่างไร จึงต้องปล่อยให้เลยตามเลยผ่านไป

ขอเรียนว่า หากดิฉันเจอเหตุการณ์เช่นนี้อีกตอนว่าความ ดิฉันควรจะทำอย่างไรดีคะ ขอบคุณทนายรุ่นพี่มากค่ะ
2 ต.ค. 62 23:32
จาก จรุงจิต
(182.232.50.93)

การถามพยานในศาลมี แบบ

แบบที่ เรียกว่า ซักถาม ทนายความจะถามพยานฝ่ายตน ในระหว่างการสืบพยาน ให้ศาลทราบข้อเท็จจริงและที่มาที่ไปในคดี

แบบที่ เรียกว่า ซักค้าน ทนายความอีกฝ่ายหนึ่งจะถามความพยานของฝ่ายแรก เพื่อทำลายน้ำหนัก และให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ ในคำเบิกความที่พยานได้ให้ไว้ในระหว่างการซักถาม

แบบที่ เรียกว่า ถามติง หลังจากที่พยานได้ตอบคำถามค้านของทนายความอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ทนายความฝ่ายที่อ้างพยานให้มาเบิกความ มีสิทธิ์ถามความพยานอีกครั้งในเนื้อเรื่องที่ พยานถูกถามค้าน เพื่อให้พยานได้มีโอกาสอธิบายคำตอบเพิ่มเติมในระหว่างถามค้าน ซึ่งอาจตอบไม่ดีหรือไม่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความกระจ่าง

การที่ทนายความฝ่ายที่อ้างพยาน ถามติง โดยไม่ยึดถือเนื้อหาที่พยานถูกถามในระหว่างถามค้าน ถือเป็นการถามขึ้นใหม่แบบซักถาม

คุณในฐานะ ทนายความที่ถามค้าน มีสิทธิ์โต้แย้งได้ว่า ไม่ได้เป็นการถามติง แต่เป็นการถามความหมายแบบซักถาม เพื่อให้คุณมีโอกาสถามค้านอีกรอบหนึ่ง จะได้ไม่เป็นการเสียเปรียบ

หากคุณไม่ได้คัดค้าน หรือโต้แย้งไว้ ผู้พิพากษาจะเห็นว่า คุณให้ความยินยอม และเป็นเรื่องที่คุณจะต้องรักษาสิทธิของคุณเอง

หวังว่าคำตอบนี้ คงจะเป็นประโยชน์กับคุณได้บ้างนะ ครับ
4 ต.ค. 62 09:34
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)