สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ลิขสิทธิ์
ดิฉันขอเรียนถามปัญหาเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ ซึ่งบางครั้งเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยาก 

ในกรณีที่ มีคนไปถ่ายรูปพระบรมมหาราชวังไว้แล้ว ต่อมามีคนไปถ่ายรูปพระบรมมหาราชวังในมุมเดียวกันซ้ำอีก จะถือว่า เป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนที่ถ่ายภาพคนแรกหรือไม่ ? ขอบคุณมากค่ะ
1 ต.ค. 62 06:16
จาก จื่อหัว
(182.232.158.12)

การถ่ายรูปพระบรมหาราชวังในมุมเดียวกันซ้ำกับคนอื่น ที่เคยถ่ายรูปไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

การถ่ายรูปในตำแหน่งเดียวกันซ้ำกัน หากดูแบบคนทั่วไป อาจเห็นว่าเหมือนกัน

แต่หากพิจารณาอย่างผู้เชี่ยวชาญ จะมีความเห็นว่า ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แสง เงา มุม องศาของภาพ และวัตถุที่ปรากฏในภาพ ซึ่งอาจเป็นวัตถุทั่วไป รวมทั้ง ก้อนเมฆ พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว
2 ต.ค. 62 10:48
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)