สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Plea Bargaining
ตามที่มีผู้สอบถามปัญหากฎหมายในกระดานกฏหมาย เกี่ยวกับเรื่อง Plea Bargaining แต่สะกดว่า Pre Bargaining ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง 

ช่วยยืนยันว่า คำที่ถูกต้อง เป็นคำไหนแน่ ? ขอบคุณมากค่ะ
15 ก.ย. 62 21:45
จาก ลินดา
(49.230.20.255)

Plea Bargaining เป็นคำสะกดที่ถูกต้อง

ในคำตอบที่ได้ตอบไปแล้ว เป็นคำที่สะกดผิด ขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาแสดงความคิดเห็น และท้วงติงมา ครับ
17 ก.ย. 62 09:57
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)