สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การเพิกถอนปริญญา
กระผมเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ได้คัดลอกวิชาโปรเจกจากเพื่อน ที่อาจารย์มีเงื่อนไขให้ทำเอง แต่อาจารย์ไม่รู้ อยากทราบว่าผมจะโดนเพิกถอนปริญญาตรีหรือไม่ มีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปี 2539 การเพิกถอนคำสั่ง ออกมาบังคับใช้ ผมจะถูกถอนปริญญาตรีหรือไม่ ผมจบปี 2538 กฏหมายปกครองมีผลย้อนหลังเพิกถอนปริญญาได้หรือไม่ ผมต้องขอโทษที ถ้าถามคำถามซ้ำ เพราะไม่เห็นมีการตอบมา
20 ส.ค. 62 15:40
จาก อิสระ
(164.115.131.254)

กรณีของคุณ คุณจบการศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2538 ก่อน พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บังคับใช้เมื่อปีพ.ศ. 2539

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวในบทเฉพาะกาล ให้ถือว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2532 เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรี วางขึ้นตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ก่อนที่คุณจะ ได้รับปริญญา

ในพระราชบัญญัตินี้ หมวด ระยะเวลาและอายุความ ไม่ได้กำหนดให้ชัดเจนว่า เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แน่นอน กำหนดแต่เพียง วิธีการนับเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

ดังนั้น คุณควรจะตรวจสอบ กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เกี่ยวกับเรื่องการ อนุมัติและเพิกถอนปริญญา ที่จะมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน คุณในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง น่าจะมีโอกาสตรวจสอบและเข้าถึง กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป

ไม่ว่ากฎระเบียบจะเป็นอย่างไร ผมมีความเห็นว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานเกินกว่า 24 ปีแล้ว โดยหลักทั่วไป ถือว่าเกินระยะเวลาที่จะหยิบยกเรื่องมาดำเนินการใดๆ

นอกจากนี้ หากมีผู้หยิบยกเรื่องขึ้นมาพิจารณาจริง พยานหลักฐานที่จะกล่าวอ้าง คงไม่สามารถจะรวบรวมและนำมาแสดงได้อยู่แล้ว

แม้คำตอบในเรื่องนี้ อาจดูเหมือนว่า เป็นประโยชน์กับคุณ แต่สิ่งที่คุณทำ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ไม่น่าสนับสนุน และไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างครับ
29 ส.ค. 62 16:51
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)