สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

อายัดทรัพย์ได้เมื่่อไร
ขอเรียนถามว่าในคดีมรดกนั้น ถ้าทางเรายื่นฟ้องว่าคู่กรณีแบ่งทรัพย์สินไม่เป็นธรรมอย่างเห็นได้ชัดทั้งที่ก็เป็นบุตรเท่าๆกัน คู่กรณีจะโดนอายัดทรัพย์ในทันทีที่เรายื่นฟ้องหรือว่าเค้าจะถูกอายัดทรัพย์ก็ต่อเมื่อศาลตัดสินแล้วว่าเค้าผิดจริงคะ. (ไม่มีผจก.มรดก บุตรผู้พี่จัดการทรัพย์สินทุกอย่างเองหมด) ขอกราบขอบพระคุณที่ให้ความกระจ่างค่ะ
5 ส.ค. 62 21:34
จาก Orawan
(1.46.198.213)

เมื่อเราเป็นโจทก์ฟ้องคดี ศาลจะยังไม่ ยึด หรืออายัดทรัพย์มรดกในทันที

ในกรณีนี้ โจทก์ร้องขอคุ้มครองชั่วคราว เพื่อขออายัดทรัพย์ก่อนมีคำพิพากษาได้ แต่ต้องมีเหตุตามกฎหมาย และพิสูจน์ได้ เช่น จำเลยกำลังยักย้าย ถ่ายเททรัพย์ หรือกำลังโอนทรัพย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับคดี เป็นต้น
28 ส.ค. 62 16:22
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)