สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ทุจริตต่อหน้าที่
ผมทำงานสำนักงานคณะกรรมการ.................(องค์กรอิสระ) เข้าปีพ.ศ. 2543 เจ้านายเลขาธิการได้ทุจริตต่อหน้าที่ โดยประเมินการเข้าทำงานในตำแหน่งคนละตำแหน่งกับที่ระเบียบงานกำหนด ผมก็เลยผ่านการประเมินเข้าทำงานจนถึงปัจจุบัน ถ้าปรากฏว่า ผู้บังคับบัญชา ประธานกรรมการทราบเรื่องแล้ว ระเบียบบริหารงานบุคคลบอกว่า ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบนั้น คือต้องประเมินให้ตรงตำแหน่งงานที่จะบรรจุ อยากทราบว่า เจ้านายผมทุจริตต่อหน้าที่ ในการประเมินการเข้างาน ประธานท่านจะลงโทษอย่างไร แต่เจ้านายผมได้เกษียณไปแล้ว เขาจะลงโทษผมด้วยหรือไม่ คือให้ผมคืนผลประโยชน์ที่ได้รับไปทั้งหมด หรือให้เจ้านายผมเป็นคนรับผิดชอบเองทั้งหมด
2 ส.ค. 62 13:20
จาก อิสระ
(182.232.141.188)

เมื่ออ่านคำถามของคุณแล้ว ต้องยอมรับว่า เป็นคำถามที่แปลก เพราะคุณถามมา เสมือนหนึ่งว่า เจ้านายเลขาธิการได้ทุจริตเพื่อประโยชน์ของคุณ และคุณเองก็รู้เห็นเป็นใจด้วย

อีกประการหนึ่ง อาจเป็นการถามแทนบุคคลอื่น แต่เขียนเหมือนกับเป็นเรื่องของตนเอง

อย่างไรก็ตาม ผมขอตอบและให้ความเห็นว่า ตัวคุณ ไม่น่าจะถูกลงโทษ อาจจะถูกคำสั่งให้คืนประโยชน์ที่ได้รับเกินส่วนกว่าวุฒิ หรือตำแหน่งหน้าที่ ที่ควรจะเป็น

ส่วนเจ้านายคุณ หากพิสูจน์ได้ว่า ทุจริต ต้องร่วมรับผิดทางแพ่งด้วย แต่หากพิสูจน์ไม่ได้ และผลการสอบสวน ไม่ถือว่า ทุจริต หรือ ประมาท เลินเล่อ อย่างร้ายแรง ไม่มีความรับผิดทางแพ่งใดๆ ตาม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

หากเจ้านายคุณ ทุจริตอย่างที่คุณกล่าวอ้างมา และเกษียณไปแล้ว อาจยังถูกลงโทษทางราชการได้ ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป
2 ส.ค. 62 13:26
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)