สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เครื่องหมายการค้า
ครอบครัวของผมเป็นเจ้าของโรงงานขนาดเล็ก ผลิตเครื่อง อุปโภคบริโภคขายตามเขตชายแดน โดยใช้เครื่องหมายการค้าของตัวเองที่ไม่ได้จดทะเบียนมาเป็นเวลาหลายปี ได้รับความนิยมพอสมควร มีลูกค้าถามหาเพื่อซื้อสินค้าในชื่อเครื่องหมายการค้าของครอบครัวผม

กิจการดำเนินไปได้ด้วยดี มีผู้เห็นเครื่องหมายการค้าของครอบครัวผมว่าเป็นที่นิยม จึงผลิตสินค้าขายโดยใช้เครื่องหมายการค้าของครอบครัวผมทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต บางรายถึงขนาดนำเครื่องหมายการค้าของครอบครัวผมไปยื่นจดเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณพ่อของผมในฐานะหัวหน้าครอบครัวจะมีสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมาย และเรียกร้องใดๆ ได้หรือไม่ ? ขอบคุณครับ
24 ก.ค. 62 06:41
จาก คมสัน
(182.232.181.203)

ครอบครัวคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ใช้กับเครื่องอุปโภคบริโภค แม้ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่กฎหมายรับรองสิทธิ์ของครอบครัวคุณ เพราะมีการใช้เครื่องหมายการค้านี้แล้ว เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไป

ครอบครัวคุณสามารถ ดำเนินการทางกฎหมาย โต้แย้งและเพิกถอน คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่บุคคลอื่นมายื่นจดโดยใช้เครื่องหมายการค้าของครอบครัวคุณ

ส่วนการที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าของครอบครัวคุณไปใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วขาย ครอบครัวคุณสามารถดำเนินคดีแพ่ง เพื่อให้หยุดจำหน่ายและเรียกค่าเสียหายได้ แต่ไม่สามารถดำเนินคดีทางอาญาได้

ทางที่ดีครอบครัวคุณควรรีบยื่นจดเครื่องหมายการค้าของครอบครัวคุณโดยไม่ชักช้า

คุณพ่อในฐานะหัวหน้าครอบครัว สามารถเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แทนทุกคนในครอบครัวได้ หรือ จะให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนร่วมกันเป็นผู้ยื่นคำขอจด ได้เช่นกัน

กรณีนี้ ยังรวมไปถึงการดำเนินการทางกฎหมายใดๆด้วย
24 ก.ค. 62 10:55
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)