สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Paralegal
ขอทราบว่า Paralegal เป็นทนายความประเภทหนึ่งใช่หรือไม่ ? และจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ? ขอบคุณครับ
16 ก.ค. 62 21:10
จาก อุดม
(49.230.71.88)


คำว่า Paralegal หมายถึง ผู้ช่วยทนายความ ซึ่งอาจจะเป็น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกฎหมาย หรือไม่ ก็ได้ ไม่มีอะไรบังคับ

ผู้ช่วยทนายความ ที่ทำงานให้ทนายความว่าความ จะทำหน้าที่ ยื่นคำฟ้อง คำให้การ คำร้อง คำแถลง อุทธรณ์ ฎีกา ให้แก่ศาล ติดตามคำสั่งและคำพิพากษาของศาล ไปเลื่อนคดีแทนทนายความเป็นครั้งคราว ฯลฯ

ผู้ช่วยทนายความ ที่ทำงานให้แก่ทนายความให้คำปรึกษา จะทำหน้าที่ ค้นหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ ยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ฯลฯ

ผู้ช่วยทนายหลายคนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน แม้ไม่ได้สำเร็จปริญญาตรีกฎหมาย สามารถทำงานเก่งกว่าทนายความเสียอีก สามารถร่างคำฟ้อง คำให้การ คำขอใบอนุญาตต่างๆ ที่ยากๆได้เอง
17 ก.ค. 62 14:48
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)