สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การศึกษากฎหมายในสหรัฐอเมริกา
การศึกษาคณะนิติศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา คนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา จะได้รับ ปริญญาเอกทุกคนใช่ไหมครับ ? ขอบคุณครับ
10 ก.ค. 62 07:50
จาก ชาตรี
(182.232.145.161)

การศึกษากฎหมาย หรือคณะนิติศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้ว จึงจะเรียนได้

เมื่อสำเร็จการศึกษากฎหมาย ปริญญาตรีกฎหมายที่ได้ จึงเรียกว่า Juris Doctor หรือ J.D. ซึ่งยกย่องว่า เสมือนจบปริญญาเอก เนื่องจากสำเร็จปริญญาอื่นมาก่อนแล้ว

11 ก.ค. 62 16:04
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)