สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ประกันชีวิต
การทำประกันชีวิต เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับภาษีมรดก เป็นอย่างไรคะ ? ขอบคุณค่ะ
4 ก.ค. 62 08:09
จาก ฉันทนา
(182.232.146.118)

เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทายาทที่รับมรดกต้องเสียภาษีในส่วนที่ มรดกมีมูลค่าเกิน 100 ล้าน บาท

ถ้าเป็นญาติในลำดับใกล้ชิด เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5
ถ้าไม่ได้เป็นญาติในลำดับใกล้ชิด เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10

ในส่วนที่เป็นภาษีมรดกที่ต้องชำระ นำมาเป็นฐานเพื่อเป็นตัวเลขวงเงินทำประกันชีวิตของเจ้ามรดกได้

หมายความว่า เมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิตและได้ทำประกันชีวิตไว้แล้ว ทายาทจะได้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิตเพื่อนำมาเสียภาษีมรดก ทำให้ไม่เป็นภาระแก่ทายาทเมื่อรับมรดกนั่นเอง
4 ก.ค. 62 11:15
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)