สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การใช้หนี้
กระผมถ้าถูกเพิกถอนปริญญาตรี ที่จบเมื่อปี 2538 ปัจจุบันทำงานองค์กรอิสระ รับเงินเดือนเหมือนข้าราชการ คำสั่งทางปกครอง วิธิปฎิบัติราชการทางปกครอง ข้อ 51 จะต้องชำระหนี้ทั้งหมดเต็มจำนวน อยากทราบว่าผมจะต้องใช้หนี้อย่างไร จะถูกฟ้องล้มละลายหรือปล่าว แล้วถ้าใช้หนี้เขาจะต้องให้ผมทำอย่างไร
2 ก.ค. 62 15:53
จาก อิสระ
(164.115.131.254)

ตอนต้นของคำถาม คุณพูดถึงเรื่องถูกเพิกถอนปริญญา ต่อมาพูดถึงเรื่องที่คุณทำงานกับองค์กรอิสระ แต่ไม่ได้บอกว่า เกี่ยวข้องกันหรือไม่ หรืออาจเป็นเรื่องเรียกเงินเดือนคืน จากการที่เคยจ่ายตาม วุฒิปริญญาตรี

ในประเด็นเรื่องการชดใช้เงิน คุณมีสิทธิ์สอบถามต้นสังกัดและตกลงว่า จะชำระกันอย่างไร งวดละเท่าไร เป็นระยะเวลานานเท่าไร ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวที่แน่นอน


3 ก.ค. 62 13:05
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)