สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ว่าความ
ดิฉันมีคดีความในศาล จึงต้องแต่งตั้งทนายความให้ว่าความให้ แต่สังเกตเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความในศาล เป็นเพียงการตั้งคำถาม เพื่อถามพยานทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยที่เกี่ยวข้องกับในคดีเท่านั้น

บางครั้งดิฉันมีความรู้สึกว่า ทนายความน่าจะถามในบางเรื่อง ให้ลงรายละเอียดมากกว่านี้ แต่พอสอบถามเขาก็อธิบายว่า ไม่จำเป็น ซึ่งฉันไม่เห็นด้วยเลย ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว

ถ้าดิฉันจะว่าความเองในศาล โดยไม่ให้ทนายเป็น ผู้ดำเนินการให้ จะทำได้หรือไม่ ? ขอบคุณค่ะ
2 ก.ค. 62 06:29
จาก ดาริน
(49.230.6.148)

คุณในฐานะ โจทก์ หรือ จำเลย ในคดี ย่อมมีสิทธิ์ดำเนินคดี หรือว่าความเองได้ตามกฎหมาย

แต่หากคุณไม่ได้ศึกษากฎหมายมาก่อน หรือมีพื้นฐานที่เกี่ยวกับการทำงานกฎหมายมาก่อน แล้วจะดำเนินคดีหรือว่าความเอง นับว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก เพราะอาจ ผิดพลาด และก่อให้เกิดความเสียหายได้

จริงอยู่ว่า การที่ทนายความปฏิบัติหน้าที่ในศาล อาจดูเหมือนเป็นการตั้งคำถามให้พยานตอบ ซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

แต่ในทางความเป็นจริงแล้ว เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในเวลาเดียวกัน การตั้งคำถามเพื่อถามพยานในศาล มีทั้งการ ซักถาม ถามค้าน และถามติง อีกทั้งยังต้องมีความรู้เรื่องหลักกฎหมาย ทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ตลอดจนกฎหมายลักษณะพยาน และกฎหมายอื่นๆ

นอกจากนี้ทนายความ ต้องมีความรู้ความชำนาญ ในการเขียนคำฟ้อง คำให้การ อุทธรณ์ ฎีกา คำร้อง คำขอ คำแถลง ฯลฯ

การประกอบอาชีพทนายความ กฎหมายบังคับให้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี กฎหมาย จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองแล้ว และยังต้องสอบ เพื่อให้ได้ใบอนุญาตว่าความ

ทนายความบางคน ต้องสอบหลายครั้ง กว่าจะได้ใบอนุญาตว่าความ เพื่อประกอบอาชีพทนายความ แสดงว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

หากคุณยังมีความตั้งใจ ดำเนินคดีและว่าความเอง ผมคงได้แต่เพียงขอร้องให้คุณทบทวนและพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบ และยอมรับความเสี่ยงต่อผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
2 ก.ค. 62 11:43
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)