สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

AI
อาจารย์คิดว่า ในอนาคตอันใกล้ AI จะสามารถทำงานแทนทนายความ ได้หรือไม่ครับ ?
30 มิ.ย. 62 23:15
จาก ชวลิต
(49.230.103.78)

ในอนาคตอันใกล้ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ อาจทำงานกฎหมายบางอย่างแทนทนายความได้ ในงานที่มีลักษณะทำเป็นประจำ หรือซ้ำๆกัน เช่น การร่างสัญญา หรือแก้ไขสัญญาที่เป็นพื้นฐาน และมีลักษณะเหมือนเป็นสัญญาสำเร็จรูป อย่างเช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

หากเป็นงานที่ ต้องวางแผนสลับซับซ้อน ในการทำงาน ที่มีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในเวลาเดียวกัน AI ยังไม่สามารถทำได้แน่นอนในขณะนี้ แต่ในอนาคตอาจไม่แน่ว่า จะทำได้ขนาดไหน

งานทนายความที่ ว่าความในศาล ซักพยาน และแถลงศาล ด้วยวาจา AI ไม่สามารถทำงานแทนได้แน่นอน เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำได้
1 ก.ค. 62 10:11
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)