สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

แรงงาน
ผมทำงานเป็นพนักงานลูกจ้างของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง ที่มีบริษัทในเครือข่ายหลายแห่ง ผู้จัดการบริษัทที่ผมทำงานอยู่ แจ้งผมว่า ผมจะต้องย้ายไปทำงานที่บริษัทในเครือข่ายอีกแห่งหนึ่ง ผมทำงานอยู่กับบริษัทปัจจุบัน 10 กว่าปีแล้ว หากผมต้องย้ายไปทำงานที่บริษัทอื่นในเครือข่าย  จะนับอายุการทำงานของผมอย่างไร เพราะจะมีผลต่อการคำนวนเงินค่าชดเชย  ตามกฏหมายแรงงาน เมื่อผมถูกให้ออกจากงาน หรือเกษียณจากการทำงาน 

ขอบคุณมากครับ
26 มิ.ย. 62 08:15
จาก ยุทธนา
(49.230.103.49)

คุณมีสิทธิ์ให้บริษัทในเครือ ที่คุณจะย้ายไปทำงานแห่งใหม่ ออกหนังสือยอมรับอายุการทำงานของคุณตั้งแต่ที่คุณทำกับบริษัทใหญ่แห่งแรก รวมเป็นระยะเวลาทำงานกว่า 10 ปี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของคุณ
26 มิ.ย. 62 13:28
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)