สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ปรึกษากฎหมาย
ดิฉันขอเรียนถามว่า ทำไมเวลาปรึกษากฎหมาย กับทนายความ คนละคน ในเรื่องเดียวกัน บางครั้งให้ความเห็นแตกต่างกันมาก ทั้งที่เป็นกฎหมายเดียวกัน ขอบคุณมากค่ะ
12 มิ.ย. 62 08:06
จาก จันทร์แรม
(182.232.22.92)

คุณปรึกษาทนายหลายคนในเรื่องเดียวกัน ทนายแต่ละคนให้ความเห็นไม่เหมือนกัน

เหตุที่เป็นเช่นนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การให้ข้อมูลของคุณแก่ทนายแต่ละคน คุณได้ให้ข้อมูลถูกต้องตรงกันทุกครั้งหรือไม่ ?

นอกจากนี้การให้คำแนะนำทางกฎหมายของทนายความ ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน ที่นำมาปรับใช้กับเรื่องที่ขอคำแนะนำด้วย
12 มิ.ย. 62 11:31
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)