สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

แชทไลน์
ข้อความแชทบทสนทนาในไลน์ สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินคดีใดๆได้หรือไม่?
28 พ.ค. 62 12:26
จาก SS
(110.77.132.22)

ข้อความแชทบทสนทนาในไลน์ ถือเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นหลักฐาน อ้างอิง และประกอบ ในการดำเนินคดีใดๆได้ตามกฎหมาย

29 พ.ค. 62 10:55
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)