สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

หุ้น
มูลค่าหุ้นใบบริษัท มีแบบไหนบ้าง ? ขอบคุณมากครับ
24 พ.ค. 62 07:31
จาก สุรเดช
(182.232.163.81)

มูลค่าหุ้นในบริษัทมี ประเภท

1.มูลค่าหุ้นตามราคาที่จดทะเบียนไว้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Par Value )

2.มูลค่าหุ้นตามราคาที่ปรากฏในสมุดบัญชีบริษัท Book Value ในกรณีที่บริษัทกิจการดี มูลค่าหุ้นตามสมุดบัญชี อาจสูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว้ ในทางกลับกัน หากบริษัทกิจการไม่ดี มูลค่าหุ้นตามสมุดบัญชี อาจต่ำกว่ามูลค่าที่จดทะเบียน

3. มูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) เป็นมูลค่าที่ขึ้นอยู่กับชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ ของบริษัท บางครั้งทั้งมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน และมูลค่าตามสมุดบัญชีอาจไม่สูง แต่ บริษัทมีความน่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียง บุคคลทั่วไปมองว่า บริษัทมีอนาคตที่ดี มีโอกาส ที่ดี มูลค่าตามราคาตลาดจะสูงกว่า
28 พ.ค. 62 16:02
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)