สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ใบคำพิพากษา​
น้องชายผมติดคุก2ปี4เดือนตอนนี้ใด้เข้าไปอยู่ในโครงการ​พักโทษ​ น้องให้ส่งเอกสาร​ให้รวมในนั้นมีใบคำ​พิพากษา​ศาล
แต่ผมหาดูที่บ้านแล้วไม่เจอ​ ผมต้องทำงัยดีครับ
17 พ.ค. 62 09:09
จาก จัก​ราวุธ​
(124.122.17.8)

คุณต้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาของศาล โดยให้เจ้าหน้าที่ศาลรับรอง ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ในการขอคัดถ่ายคำพิพากษาของศาล คุณสามารถดำเนินการได้ วิธี

1.ให้น้องคุณเซ็นใบแต่งตั้งทนายความ ต้องใช้แบบฟอร์มของศาล แล้วให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการ การเซ็นใบแต่งตั้งนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่เรือนจำเซ็นรับรองด้วย

2. ให้น้องคุณเซ็นคำร้องและใบมอบฉันทะมอบหมายให้คุณเป็นผู้ดำเนินการ ต้องใช้แบบฟอร์มของศาล และต้องให้เจ้าหน้าที่เรือนจำเซ็นรับรองด้วย ในกรณีนี้คุณควรไปขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศาลก่อน
17 พ.ค. 62 10:40
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)