สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

คดีฉ้อโกง ศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษจำเลย 20 ปี ต่อมาในชั้นอุทธรณ์จำเลยได้แก้อุทธรณ์ส่งสำนวนอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ต่อมาอัยการที่เป็นโจทก์ฟ้องไม่ได้ยื่นแก้อุทธรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ได้ขอขยายอุทธรณ์ด้วย และตอนนี้จำเลยก็อยู่ในเรือนจำ ขอประกันหลายรอบแล้วศาลไม่อนุญาติ การที่อัยการไม่ยื่นแก้อุทธรณ์ จำเลยจะมีโอกาสขอประกันตัวแล้วศาลจะอนุญาติให้ประกันมีสูงไหมครับ และการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์จำเลยมีโอกาศสูงที่จะชนะอุทธรณ์ไหมครับ
13 พ.ค. 62 17:42
จาก Tiger
(101.51.78.208)

ขอตอบตามประเด็นดังนี้

ข้อแรก เรื่องการประกันตัว จำเลยมีโอกาสสูงขึ้น ที่จะได้รับการประกันตัว แต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล 

ในคดีอาญาบางคดี ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชนะ แต่กลับขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ไม่ได้ก็มี

ข้อสอง คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ จำเลยมีโอกาสสูงขึ้นที่จะชนะคดี แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล
31 มี.ค. 63 09:24
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)