สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สัญญา
การทำสัญญาตามกฏหมาย จำเป็นจะต้องทำเป็นหนังสือทุกครั้งหรือไม่ เมื่อตกลงกันแล้ว แต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ ตอนที่ถกเถียงกัน มักจะอ้างว่า ไม่มีสัญญา ถ้ามีก็เอามาแสดงให้ดู หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ ถือว่าไม่มีสัญญา จะถือเป็นเช่นนั้นตามกฏหมายหรือไม่ 

ขอบคุณมากค่ะ
2 พ.ค. 62 20:30
จาก สุธานนท์
(182.232.174.74)

สัญญาตามกฎหมาย เกิดขึ้นเมื่อมีคำเสนอ และคำสนอง ถูกต้องตรงกัน จึงถือเป็นสัญญา ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร มีผลบังคับใช้ได้ หากผิดสัญญาสามารถนำสืบถึงความมีอยู่จริงของสัญญาได้

แต่สัญญาบางประเภท กฎหมายบังคับไว้เฉพาะว่า ต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ จึงจะมีผลบังคับใช้ได้ เช่น สัญญาซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ จำนอง ประเภท ที่ดิน ห้องชุด เป็นต้น
3 พ.ค. 62 09:29
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)