สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เรียกเงินคืนได้หรือไม่?
ที่มา
1.ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงรู้จักกัน
2.นานๆทีถึงจะได้เจอกันสักครั้ง
3.คบกันลักษณะคล้ายๆเป็นแฟนกัน แต่ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้ง ไม่ได้มีอะไรกัน
4.ไม่ได้เป็นสามี-ภรรยากัน
5.ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ประเด็น
1.ฝ่ายหญิงมีนิสัยชอบหยิบ ยืม และขอเงินฝ่ายชายตลอดระยะเวลาที่คบกัน
2.ฝ่ายชายโอนเงินให้ฝ่ายหญิง บางครั้งก็ให้เป็นเงินสดบ้าง
3.ฝ่ายชายเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานไว้ทั้งหมด
4.ระยะเวลาที่คบหากันประมาณ 6-7 เดือน
5.รวมยอดเงินทั้งหมด 109,000 บาท
6.สถานะตอนนี้ชายกับหญิงเลิกกันไปแล้ว ประมาณ 10-11 เดือน ไม่ได้ติดต่อ ไม่ได้คุยกันแล้ว
คำถาม
1.ฝ่ายชายสามารถเรียกร้องเงินที่ให้ฝ่ายหญิงไปกลับคืนมาได้หรือไม่?
2.ฝ่ายชายสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือไม่?
11 เม.ย. 62 15:08
จาก ส.
(110.77.132.22)

1.ในส่วนของการให้เงินฝ่ายหญิงนั้น ถ้าเป็นการให้โดยเสน่หา หรือให้เปล่า ไม่ได้ให้ยืมนั้น เรียกคืนไม่ได้

2.แต่ถ้าเป็นการให้ยืม หากครั้งใดจำนวนเงินที่ให้ยืมเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายหญิงด้วย คือฝ่ายหญิงต้องเซ็นชื่อว่า ยืมเงิน หรือมีข้อความที่ยอมรับว่า ยืมเงินไปจากท่าน จึงจะดำเนินคดีได้ หากมีเพียงสลิปการโอนเงินที่ไม่มีลายมือชื่อฝ่ายหญิง ยังไม่สามารถดำเนินคดีได้

19 เม.ย. 62 11:28
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)