สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สิทธิบัตร
ในกรณีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร การประดิษฐ์ ไว้แล้ว ทำไมจึงมีคดี ที่ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้น ? กรุณาตอบให้หายสงสัยด้วยขอบคุณมาก
8 เม.ย. 62 06:16
จาก ดนุพร
(182.232.21.197)

การที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้อง เป็นการประดิษฐ์ที่ใหม่ มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม

แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นอย่างดี แต่อาจหลุดรอดตาไปได้ จึงรับจดทะเบียนให้ แม้จะเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ไม่สมบูรณ์

จึงเป็นเหตุให้ บุคคลใดหรือผู้มีส่วนได้เสีย ฟ้องศาลเพื่อเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้นในชั้นศาลได้
9 เม.ย. 62 13:42
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)