สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สิทธิการลา
สวัสดีครับ ผมเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งต้องขึ้นปฎิบัติงานเวร เช้า บ่าย ดึก และมีสิทธิลาป่วย ลากิจ ตามระเบียบที่กำหนด แตหัวหน้างานแจ้งว่าเดือนนี้(เมษายน) ใครลาป่วย ลากิจ จะหักค่าโอที อยากทราบว่าหัวหน้างานสามารถทำได้มั้ยครับ ซึ่งทำเฉพาะแผนกของผมแผนกเดียว แผนกอื่นไม่หัก
5 เม.ย. 62 15:05
จาก พกส
(122.154.33.147)


ตามปกติ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงค่าล่วงเวลา หรือ โอที เช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับข้าราชการ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และสัญญาจ้างที่ทำกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ท่านจึงควรมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา แม้ว่าท่านจะลาป่วย ลากิจในเดือนเมษายนก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ท่านควรสอบถามหรือหารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งกับทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เพื่อยืนยันเกี่ยวกับสิทธิการลาดังกล่าว

นายสรณะ เจริญจิตร


10 เม.ย. 62 11:55
สรณะ เจริญจิตร
(58.136.168.194)