สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Flat / Apartment / Condominium / Mansion
ดิฉันทำงานอยู่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ขอเรียนถามว่า Flat, Apartment, Condominium, Mansion มีความเหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไรคะ ? ขอบคุณค่ะ
4 เม.ย. 62 06:11
จาก จุมพิตา
(49.230.74.254)

คำว่า Flat และ Apartment มีความหมายเหมือนกัน หมายความว่า ที่อยู่อาศัยมีลักษณะเป็นห้องอยู่ในอาคารใหญ่

คำว่า Flat เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษ ส่วนคำว่า Apartment เป็นคำที่ใช้ในภาษาอเมริกัน

คำว่า Flat ในประเทศไทย ในยุคแรกๆ ที่ใช้คำนี้ ใช้กับที่อยู่ ของผู้มีรายได้น้อย คนไทยจึงมีความรู้สึกว่า คำนี้ใช้กับที่อยู่ที่ราคาไม่แพง ส่วนคำว่า Apartment จะรู้สึกว่า เป็นที่อยู่ที่หรูหราและดูดีกว่า ทั้งที่มีความหมายเหมือนกัน และสามารถให้เช่ารวมทั้งซื้อขาย โอนกรรมสิทธิ์ได้

คำว่า Condominium เป็นคำที่ใช้ในยุคปัจจุบัน มีความหมายเหมือนกับคำว่า Flat และ Apartment แต่จะให้ความรู้สึกว่า เป็นที่อยู่ที่มีสภาพดีทันสมัย มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ครบครัน ทั้งที่ Condominium แบบประหยัด ในบางแห่งไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลย

คำว่า Mansion หมายถึง คฤหาสน์ หรือบ้านขนาดใหญ่ ของผู้มีฐานะร่ำรวยหรือมีอันจะกิน ประเภทบ้านทรายทอง ในนวนิยายไทย

ในยุคหลังคำว่า Mansion ยังใช้เรียก Flat, Apartment, Condominium ในบางที่ อาจเป็นเพราะเห็นว่า มีขนาดใหญ่และจำนวนห้องมาก


4 เม.ย. 62 11:44
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)