สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ที่ดิน
ขอรบกวนสอบถามว่า ในการซื้อขายที่ดิน จำเป็นจะต้องเซ็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กันก่อน แล้วค่อยไปจดทะเบียนโอนที่ดินในภายหลัง หรือว่า นัดวันโอนที่ดินกันเลย ผลจะเป็นอย่างไร ? กรุณาตอบด้วย ขอบคุณนะครับ
2 เม.ย. 62 07:13
จาก ยุทธศักดิ์
(182.232.21.101)

การซื้อขายที่ดินต้องทำสัญญาซื้อขายต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

การที่ผู้ซื้อและผู้ขายที่ดินทำสัญญากันเอง เป็นสัญญาจะซื้อจะขาย เพราะจะต้องดำเนินการต่อไปด้วยการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน และจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน

การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน โดยให้ผู้จะซื้อวางเงินมัดจำให้กับผู้จะขาย มีประโยชน์ตรงที่เป็นการผูกมัดผู้จะซื้อและผู้จะขายว่า จะต้องทำสัญญาซื้อขายที่ดินต่อไปและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เสร็จสมบูรณ์ หากผิดสัญญาจะเป็นเหตุให้ยึดเงินมัดจำกันได้ หรือรับเงินมัดจำแล้วต้องคืนพร้อมชำระค่าเสียหาย แล้วแต่กรณี

หากไม่ทำสัญญาจะซื้อจะขายกันไว้ก่อน โดยนัดวันไปทำสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์กันเลย อาจดูเหมือนสะดวกและไม่ยุ่งยาก แต่ไม่มีการผูกมัด หากถึงวันนัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปรากฏตัวหรือไม่ไปที่สำนักงานที่ดิน อีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้องหรือกล่าวหาว่า ผิดสัญญาไม่ได้เพราะไม่ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อน

2 เม.ย. 62 11:25
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)