สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

คดี
ในการฟ้องคดีอาญา ที่เรียกค่าเสียหายด้วย เช่น ยักยอก ฉ้อโกง จะรวมฟ้องเป็นคดีเดียวกันได้หรือไม่ ? หรือต้องแยกฟ้องสองคดี เป็นคดีอาญา และคดีแพ่ง ? ขอบคุณมากค่ะ
20 มี.ค. 62 08:13
จาก นิดา
(223.24.170.28)

สามารถฟ้องคดีอาญาและเรียกค่าเสียหาย ในคดีเดียวกันเรียกว่า เป็นคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

นอกจากนี้ ยังสามารถแยกฟ้องคดีอาญา และคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย เป็นคนละคดีกัน

การที่จะเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังที่กล่าวมาแล้ว ควรปรึกษาทนายความ ที่รับผิดชอบในคดี ซึ่งในแต่ละคดีที่เกิดขึ้น จะมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน ในรายละเอียด ข้อดีข้อเสียจึงแตกต่างกัน
21 มี.ค. 62 10:10
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)