สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ที่ดิน
ดิฉันได้ขายที่ดินแปลงหนึ่ง เนื้อที่ 100 ตารางวาในราคา 1,000,000 บาทโดยทำสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อผู้ซื้อรับโอนที่ดินไปแล้วได้รังวัดที่ดินภายหลังพบว่า เนื้อที่ไม่ถึง 100 ตารางวา มีเพียง 95 ตารางวาขาดไป 5 ตารางวา จึงได้ทวงเงินคืนจากดิฉัน โดยอ้างว่าจำนวนเนื้อที่ดินไม่ครบตามที่ตกลงกัน ฉันต้องคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อตามกฏหมายหรือไม่ ? กรุณาตอบให้ด้วยขอบคุณมากค่ะ
15 มี.ค. 62 07:24
จาก จารุณี
(182.232.199.169)

การที่คุณในฐานะผู้ขายที่ดิน จะต้องคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อที่ดินสำหรับเนื้อที่ดิน ที่ขาดไปหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อความในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

หากมีข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจว่า เป็นการซื้อขายที่ดินแบบเหมาเนื้อที่ดิน ผู้ขายที่ดินไม่ต้องคืนเงิน

หากมีข้อความที่ระบุชัดเจนว่าในกรณีที่เนื้อที่ดินขาดหรือเกิน กว่าที่ตกลงกัน จะต้องลดจำนวนเงินราคาที่ดิน หรือเพิ่มจำนวนเงินราคาที่ดิน ในกรณีนี้ผู้ขายที่ดินต้องคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ ตามจำนวนเนื้อที่ดินที่ขาดหายไป


15 มี.ค. 62 11:39
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)