สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ใช้สิทธิ์ทางศาล
ใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อฟ้องขอแบ่งที่มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่ตอบคำถาม
8 มี.ค. 62 21:46
จาก สุพรรณี
(183.88.155.128)
คำถามของคุณกว้างมาก ไม่เจาะจง แต่ผมพยายามจะตอบให้

ตามคำถาม คุณหมายถึงการฟ้องคดีเพื่อขอแบ่งที่ดิน ซึ่งอาจเป็นได้หลายกรณี เช่น ภริยาฟ้องคดีเพื่อขอแบ่งที่ดินจากสามี ทายาทฟ้องคดีเพื่อขอแบ่งทรัพย์มรดก หุ้นส่วนฟ้องคดีเพื่อขอแบ่งที่ดิน เจ้าของร่วมที่ดินฟ้องคดีเพื่อขอแบ่งที่ดิน

คุณควรมอบหมายงานให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการ

ในเบื้องต้นทนายความจะออกหนังสือบอกกล่าว ตามข้อเท็จจริงและกรณีที่เกิดขึ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมมือดำเนินการแบ่งที่ดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วไม่ดำเนินการจึงจะฟ้องคดี

11 มี.ค. 62 14:10
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)