สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ฟ้องหย่า
สามีกับภรรยาแยกทางกัน จดทะเบียนสมรส มีบุตร 2 คน สามีเป็นผู้ดูแลบุตร มีที่ดินทำกินอยู่ 2แปลง แต่เป็นชื่อของภรรยาทั้งหมด ซึ่งหามาได้ระหว่างอยู่ด้วยกันสามีเป็นผู้หา ภรรยาขอแยกทางไม่ยอมโอนที่คืน ไม่รับดูแลบุตรทั้ง 2คน ที่ดินอีก 1แปลง ติดธนาคาร ธกส. เป็นราคา 300,000 บาท ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ถ้าฟ้องหย่าจะได้ไหม ถึงจะได้ที่คืน
3 มี.ค. 62 13:03
จาก สุพรรณี
(183.88.155.128)

กรณีที่คุณถามมา อ่านคำถามแล้วไม่แน่ใจว่า คุณถามให้ฝ่าย สามีหรือฝ่ายภรรยากันแน่ จึงขอตอบแบบกลางๆ ตามหลักกฎหมาย

สามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่จดทะเบียนสมรสกันทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส ถือเป็นสินสมรส ต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าของคนละครึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในชื่อของใครก็ตาม

การฟ้องหย่าจะต้องมีเหตุตามกฎหมาย จึงจะฟ้องหย่าได้ แต่ถ้าสมัครใจหย่า สามารถจดทะเบียนหย่าได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องศาล

ที่ดินที่เป็นสินสมรส หากมีความจำเป็นจะต้องแบ่งแยกกันออกมา สามารถตกลงกันได้ ถ้าตกลงกันไม่ได้ ใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องคดีเพื่อขอแบ่งได้

สำหรับที่ดินที่ติดธนาคาร ธกส. มีรายละเอียดอีกมากว่า ใครเป็นผู้กู้เงิน ใครเป็นผู้ส่งเงินกู้

ทางที่ดีควรจะเจรจากัน น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าการดำเนินฟ้องเป็นคดีความในศาล


5 มี.ค. 62 13:41
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)