สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ลิขสิทธิ์
วงดนตรีนำเพลงดังของนักดนตรีทั้งในไทยและต่างประเทศ มาเล่นแสดงในงานต่างๆ รวมทั้งในร้านอาหารด้วย จะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ครับ ?
28 ก.พ. 62 23:41
จาก วรกานต์
(182.232.138.22)

หากเพลงที่วงดนตรีเล่นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ถือว่ามีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเป็นการเล่นซ้ำ เผยแพร่ มีโทษอาญา และหากเก็บค่าชมด้วยจะมีโทษหนักขึ้น เพราะเป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในทางการค้า
ปัจจุบันวงดนตรีหลายรายที่รับจ้างเล่นตามงานต่างๆ ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ (Royalty) ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์
1 มี.ค. 62 10:51
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)