สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ถูกหลอกรับจ้างติดคุกแทน
ถูกหลอกจ้างมาติดคุกแทน ควรทำอย่างไร ?
ถ้ารับสารภาพกับ ศาลละครับ ?
27 ก.พ. 62 16:32
จาก ชนินทร์
(58.136.168.194)
คุณไม่ได้เล่ามาว่า ขณะนี้คดีความถึงขั้นไหน ศาลได้มีคำพิพากษาให้คดีถึงที่สุดหรือยัง

ถ้าคดียังไม่ถึงที่สุด เมื่อคุณรับสารภาพคุณ ยังมีความผิดอาญาฐานแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน มีโทษจำคุกไม่เกิน เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และมีความผิดอาญาฐานเบิกความเท็จ ในศาล ในข้อสำคัญในคดีอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน ปีหรือปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าคดีถึงที่สุดแล้ว คุณมีความผิดทั้งสองฐานดังกล่าวข้างต้น ในส่วนคดีอาญาที่คุณรับจ้างติดคุกเมื่อคุณรับสารภาพแล้ว ไม่ได้หมายความว่า คดีนั้นจะยุติลงในทันที หากคุณต้องการพ้นโทษในคดีนั้น คุณต้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นใหม่ โดยอ้างเหตุว่าให้การเป็นเท็จ และไม่ได้กระทำความผิดจริง ซึ่งจะทำให้พ้นโทษในคดีแรกได้ อย่างไรก็ตามในการขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นใหม่เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และศาลมักไม่อนุญาตให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นใหม่

27 ก.พ. 62 16:33
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)