สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

รถยนต์
สามี มีภรรยาน้อย ซื้อรถยนต์เป็นชื่อของสามี แต่ทำประกันยกให้เมียน้อย เป็นสินสมรสหรือไม่คะ
25 ก.พ. 62 13:39
จาก หทัยรัตน์
(203.114.124.179)
กรณีนี้ คุณคงหมายถึง รถยนต์เป็นชื่อสามี แล้วสามีทำประกันวินาศภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายในกรณีรถยนต์ถูกเฉี่ยวชน หรือถูกลักทรัพย์เป็นรถยนต์ทั้งคัน โดยกำหนดให้ ภรรยาน้อยเป็นผู้รับประโยชน์ ซึ่งหมายถึงเป็นผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทน ที่ชดใช้ให้จากบริษัทประกันภัย

ผมมีความเห็นส่วนตัวว่า เงินค่าสินไหมทดแทนนี้ ไม่ถือเป็นสินสมรส เพราะเป็นการกำหนดตัวผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันสามารถเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ใหม่ได้ ถ้าจะให้แน่นอน ต้องรอให้มีคดี และติดตามแนวคำพิพากษาของศาลอีกทีครับ
26 ก.พ. 62 10:30
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)