สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เอาเปรีนบคนพิการ
ขอเรียนถาม กรณีคนพิการฐานะไม่ได้ร่ำรวยนำรถจักรยานพ่วงแบบซาเล้ง มาจอดในช่องคนพิการ ถูกคนปกติฐานะร่ำรวยมาเลื่อนรถซาเล้งของคนพิการออกจากช่องโดยพละการ แล้วนำรถหรูของตนเข้าจอดแทน จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ ?

ตามสื่อนักกฎหมายหลายคนให้ความเห็นว่า ไม่ผิดกฎหมายใดๆ แต่ดิฉันในฐานะคนพิการรับไม่ได้ และฝืนความรู้สึกอย่างมาก คิดว่าไม่น่าจะเป็นเข่นนั้น กฎหมายช่างไม่ยุติธรรมเลย ขอบคุณมากค่ะ
21 ก.พ. 62 05:45
จาก คนพิการ
(182.232.182.167)
ผมมีความเห็นแตกต่างจากนักกฎหมายคนอื่น

กรณีนี้ถือได้ว่า เป็นความผิดฐานลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397

“ผู้ใดในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการรังแกหรือข่มเหงผู้อื่น หรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือไม่ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

แต่เดิมโทษปรับในความผิดฐานลหุโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่กฎหมายได้แก้ไขใหม่ ให้มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

อย่างไรก็ตาม หากคำถามของคุณเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นที่พัทยา ขอให้ถือว่าเรื่องนี้ได้จบลงไปแล้ว เพราะเจ้าของรถหรูและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้าง ได้ขอโทษต่อผู้พิการทั้งสี่รายแล้ว แม้จะผิดกฎหมายก็ตามถือว่า ผู้ที่กระทำความผิดได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว จึงสมควรให้อภัย ยกโทษ และเลิกแล้วต่อกัน สังคมจะมีแต่ความสุขครับ 
22 ก.พ. 62 11:55
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)