สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย
รถมีประกันภัยประเภท  เจ้าของรถขายให้เต้นท์
เจ้าของใหม่มาจองรถไว้ ขณะยื่นทำสัญญาเช่าซื้อจากไฟแนนท์ รถถูกงัดระหว่างจอดอยู่ในเต้นท์ทั้ง ประตู
เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์รถเป็นของเจ้าของใหม่แล้ว เจ้าของใหม่สามารถนำรถมาแจ้งเคลมกับบริษัทประกันภัย เพื่อเคลมรถกรณีถูกงัดได้หรือไม่
ประเด็นคือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนได้รับกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบหรือไม่
20 ก.พ. 62 13:58
จาก สมศักดิ์
(58.136.168.194)

รถยนต์และทรัพย์สินอื่นที่ประกันวินาศภัยไว้ เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ ประกันภัยจะโอนตามไปด้วย แต่ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ปัญหาคือ ส่วนใหญ่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ให้แจ้งผู้รับประกันภัยทราบ เจ้าของกรรมสิทธิ์คนใหม่จึงพลาดโอกาสและไม่ได้รับความคุ้มครอง
อย่างไรก็ตาม การโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หากสัญญาประกันภัยกำหนดไว้ว่า เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์สัญญาประกันภัยนั้นจะระงับหรือเลิกกัน ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใหม่จะไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือเป็นกรณีที่เสี่ยงภัยมากขึ้น อาทิเช่น เดิมเป็นรถบ้าน โอนกรรมสิทธิ์แล้วใช้เป็นรถแข่ง ประกันภัยไม่คุ้มครองต่อ
กรณีที่คุณถามมา ต้องพิจารณาว่า ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือยัง หากยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ ให้เจ้าของรถเดิมเรียกร้องสิทธิ์หรือเคลมประกัน ครับ
20 ก.พ. 62 14:59
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)