สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

มือถือ / ความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์
ทำไมเวลาโพสต์ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือเข้าโซเชียลมีเดีย หากมีข้อความไม่เหมาะสม อาจถือว่า มีความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งที่ไม่ได้โพสต์ข้อความผ่านคอมพิวเตอร์เลย ?
13 ก.พ. 62 06:04
จาก โสพิศ
(182.232.178.84)
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่สามารถรับส่งข้อมูล (Data) และใช้งานโซเชี่ยลมีเดีย (Social Media) ได้ ถือเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ย่อส่วนเล็กลงมาอยู่บนฝ่ามือ

ดังนั้นการนำข้อความมาลงหรือโพสต์ (Post) ผ่านโทรศัพท์มือถือเข้าโซเชี่ยลมีเดีย จึงอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ได้ 
13 ก.พ. 62 15:20
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)