สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ค่าทนาย / ชั่วโมงทำงาน
ขอทราบว่า ค่าทนายที่เรียกเก็บเป็นชั่วโมงทำงาน มีวิธีคำนวณอย่างไร ? ขอบคุณมากครับ
7 ก.พ. 62 08:26
จาก ชัชวาล
(182.232.199.246)
โดยทั่วไป จะคำนวณค่าทนายด้วยวิธีนำอัตราค่าทนายของทนายแต่ละคน ตามอาวุโส มาคูณกับชั่วโมงทำงาน

เช่น ร่างสัญญา ชั่วโมง อัตราค่าทนายความชั่วโมงละ 5,000 บาท 
(5,000 3) เท่ากับ ค่าทนาย 15,000 บาท เป็นต้น 
7 ก.พ. 62 13:59
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)