สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

บริษัท
ในการทำสัญญาร่วมลงทุน หรือสัญญาหุ้นส่วน ไว้ก่อนจดทะเบียนบริษัท กำหนดไว้ว่าเมื่อตั้งบริษัทแล้วต้องปฏิบัติกันอย่างไรบ้าง แต่พอตอนจดทะเบียนบริษัท มีหลายประเด็นที่นายทะเบียนไม่ยอมให้จดเป็นข้อบังคับบริษัท จะทำอย่างไรดี ? ขอบคุณมากครับ
4 ก.พ. 62 07:15
จาก อุดม
(49.230.126.39)
ประเด็นที่นายทะเบียนไม่ยอมให้จดเป็นข้อบังคับ ยังถือว่า มีผลผูกพันตามสัญญาที่เซ็นกันไว้แล้ว หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องคดีบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้
5 ก.พ. 62 15:19
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)