สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ถ่ายรูปรีวิวสินค้า
สวัสดีครับ 
ผมอยากสอบถามว่าหากมีบริษัทมาว่าจ้างเรา ให้เราถ่ายรูปคู่กับสินค้าหรือทำวีดีโอรีวิว เราจะต้องเสียภาษีอยู่ไหมครับหากว่ามีการ หัก ณ ที่จ่าย เรียบร้อยแล้วครับ ถ้าต้องเสียจะเข้าในเงื่อนไขใดของภาษีครับ 

หรือถ้าไม่มีการ หัก ณ ที่จ่าย ตอนยื่นเสียภาษีบุคคลประจำปีเราต้องยื่นในรูปแบบภาษีใดครับ
ขอบคุณมากๆครับ
24 ม.ค. 62 22:07
จาก ศรัณ
(180.183.200.8)
1.ในกรณีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากการถ่ายรูปคู่สินค้า หรือรีวิวสินค้า ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ  คุณต้องยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีด้วย โดยคุณอาจได้รับภาษีคืน หรือต้องเสียภาษีเพิ่มจากที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ขึ้นอยู่กับจำนวนรายได้ และค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนภาษีของคุณ

2.ในกรณีที่ไม่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ หากในการรับเงิน บริษัทผู้ว่าจ้างได้ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนคุณไว้ในฐานะผู้รับเงินค่าจ้าง คุณต้องยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีด้วยเช่นกัน 
29 ม.ค. 62 09:55
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)