สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

กราบขอบพระคุณ
จริงอยู่สมัยนี้หากคนมีข้อสงใสเรื่องใด  ก็จะสะดวกในการหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์จากกูลเกิล  แต่ในบางคำถาม มันไม่ตรงกับที่เราประสพเสมอไป

ดิฉันดีใจอย่างยิ่งที่พบเว็บไซต์ที่ดีคือ  http://www.marutbunnag.com นี้  ที่มีทนายหลายท่าน ได้เมตตา ตอบคำถามอย่างตรงจุดให้แต่ละราย  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ประทับใจที่เจอคนดีในสังคม  ทำให้มีที่พึ่งพา  

ต้องขออนุญาตใช้เนื้อที่ถาม-ตอบ ตรงนี้  กราบขอบพระคุณท่าน ดร.รุจิระ บุนนาค ที่ได้กรุณาตอบคำถาม ไข ข้อข้องใจตามกฏหมาย ลงวันที่ 22 ม.ค ที่ผ่านมา

ดิฉันอ่านจดหมายขององค์กรฯแล้ว  เขาลงความเห็นว่า  ประธาน  กรรมการ และ กรรมการ เลขาธิการทั้ง คนได้ตกลงจ้างผู้รับเหมามีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น และทำให้ทางราชการเสียหายเป็นเงินจำนวนเกิน เจ็ดแสน จึงให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหาย   โดยให้แต่ละคนรับผิดชอบส่วนละเท่า ๆ กัน แสนกว่าบาท ตามนัยมาตรา 10 ประกอบมาตรา แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ 2538   ส่วนน้องสาวของดิฉันเสียชีวิตแล้วเขาก็ตามทายาทไปจ่ายเงินส่วนของน้องสาว  ตามที่ดิฉันเคยถามมาค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
รัชนีวรรณ
24 ม.ค. 62 09:13
จาก รัชนีวรรณ
(58.136.168.194)
24 ม.ค. 62 09:14
(58.136.168.194)