สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีคำนวณราคากลางงานจ้าง
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 มีจดหมายลงทะเบียนมาที่บ้านคุณแม่ จากองค์กรที่น้องสาวของดิฉันเคยทำงานอยู่

น้องสาวซึ่งตอนแรกเป็นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ในองค์กรที่เธอทำงานอยู่ ต่อมาองค์กรนี้มีโครงการ ซ่อมแซมถนนและสิ่งก่อสร้างของหลวง   โดยมีการตั้งเจ้าหน้าที่ของโครงการ คน มีประธานกรรมการ กรรมการ ๆและเลขานุการ ซึ่งต่อมา เมื่อ 19 มกราคม 2552  ในครั้งนี้เธอเป็น หนึ่งในห้าในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ยื่นเสนอราคาการคำนวนราคากลางงานจ้างซ่อมแซมถนนและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งมีการอนุมัติสัญญาว่าจ้างและดำเนินการ

ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดละเมิดหน้าที่งานซ่อมแซมถนนและสิ่งก่อสร้าง คำสั่งเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 ตามการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ 2539 มาตรา เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น จะต้องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ซึ่งเรื่องนี้เท่าที่อ่านดูได้มีการตรวจสอบ พิจารณากันมาเรื่อย ตั้งแต่ปี 2555 ต่อมากระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง)  ได้มีหนังสือด่วนมาถึงองค์กรนี้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 แจ้งผลพิจารณาทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ผลปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางทั้ง คน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมคนละเท่า ๆ กัน คนละแสนกว่าบาท  ของสัญญาจ้างปี 2552

น้องสาวของดิฉันเสียชีวิตเมื่อ มิถุนายน 2561 ทางองค์กรมีจดหมายลงทะเบียน ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 ให้ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของของผู้ตาย นำเงินแสนกว่าบาทไปจ่ายที่องค์กรที่น้องสาวเคยทำงาน ภายใน 15 วัน นับวันที่ได้รับหนังสือ หากไม่ทำตาม ทางองค์กรจะดำเนินการตามกฏหมายกับคุณแม่

คุณแม่ของดิฉันอายุ 80 ปี พอได้รับจดหมาย ท่านอ่านไม่รู้เรื่องต้องให้คนอื่นอ่านและอธิบายให้ฟัง  เพิ่งเสียลูกสาว นอนไม่หลับ ร้องไห้บ่อยมาก  พอมีเรื่องนี้เข้ามาอีก ท่านเริ่มตกใจมากขึ้น  มีอาการใจสั่น  นอนไม่หลับยิ่งกว่าเดิม  ท่านว่าแม่กลัวที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเมื่อตอนแก่ ดิฉันกลัวท่านจะเป็นโรคหัวใจเพิ่มจากโรคประจำตัวและการที่ท่านพิการทางขาอยู่แล้ว ซึ่งจะไปไหนต้องมีคนรับส่ง

ดิฉันขอความกรุณา เรียนถามท่าน  ข้อค่ะ
1.กำหนดอายุความ ตามวันที่ดังกล่าว ยังไม่หมดอีกหรือ  

2.หากอายุความยังไม่หมด ทำไมองค์กรส่งจดหมายมาให้คุณแม่  แทนที่จะเป็นน้องเขย ทั้ง ๆ ที่น้องสาวแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายโดยไม่มีการแยกสินส่วนตัว  สมรส 26 ปี จนกระทั่งน้องสาวเสียชีวิต

3. การนับทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของของผู้ตาย ในกรณีนี้  นับกันยังไงค่ะ น้องเขยและลูก  ๆ อีก คนที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ของน้องสาวและน้องเขย(พ่อแม่เดียวกัน)  ก็มีสิทธิได้รับมรดกของน้องสาวเหมือนกับคุณแม่  และน้องเขยก็เป็นผู้จัดการมรดกตามที่ศาลท่านสั่งแล้ว

4.คุณแม่สามารถร้องเรียนอะไร ได้ไหมค๊ะ และที่ไหน อย่างไร

ขอขอบพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

รัชนีวรรณ
22 ม.ค. 62 13:24
จาก รัชนีวรรณ
(58.136.168.194)
เรื่องที่ถามมานี้ เมื่อพิจารณาคำถามทั้งหมดแล้ว จะเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่สำคัญบางประการน่าจะขาดหายไป โดยเฉพาะในประเด็นที่ คณะกรรมการที่น้องสาวคุณเป็นกรรมการอยู่ด้วย ถูกกล่าวหาว่า กำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนและสิ่งปลูกสร้างไม่ชอบ ซึ่งน่าจะเป็นการที่กำหนดราคากลางสูงเกินไป เป็นเหตุให้ทางราชการต้องเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็น
 
หากข้อสันนิษฐานของผมไม่ถูกต้อง และทำให้วินิจฉัยคำถามคลาดเคลื่อนไป กรุณาถามเข้ามาใหม่
 
1) อายุความละเมิด โดยสรุปคือ ปีนับแต่รู้ แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่เกิดเหตุ
 
     กรณีนี้ แม้เวลาจะผ่านมานานพอสมควร แต่ทางราชการ อาจจะอ้างว่า เพิ่งรู้ เพราะผลการสอบสวนเพิ่งเสร็จ จึงยังไม่ขาดอายุความ ประเด็นนี้ คุณควรตรวจสอบให้ละเอียด
 
     นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา เจ้าหน้าที่จะรับผิดเฉพาะกรณี จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เท่านั้น คุณควรติดตามผลว่า กรณีนี้ เป็นจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ หากไม่จงใจ หรือเป็นแค่ประมาทเลินเล่อทั่วไปที่ไม่ร้ายแรง น้องคุณไม่ต้องรับผิด
 
2) ที่ถูกต้อง องค์กรหรือทางราชการควรจะแจ้งทายาททุกคน แต่การที่แจ้งแต่เฉพาะคุณแม่ไม่ได้หมายความว่า คุณแม่จะต้องรับผิดเพียงคนเดียว คุณแม่สามารถให้ทายาทคนอื่น เช่น สามี และบุตรมาร่วมรับผิดได้
 
    ตามหลักกฎหมาย เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากกองมรดกผู้ตาย หากหนี้สินมีมากกว่ากองมรดก ทายาทไม่ต้องรับผิดเพิ่ม
 
    การแบ่งมรดกให้บรรดาทายาทต้องแบ่งชำระให้เจ้าหนี้ก่อน เหลือเท่าไรจึงจะแบ่งให้ทายาท หากไม่มีอะไรเหลือ หรือติดลบ ทายาทไม่ได้รับผิดอะไร
 
3) สินสมรสต้องแบ่งครึ่งระหว่างส่วนของสามีและภริยาก่อน ส่วนของภริยา จะแบ่งระหว่าง สามี บุตร และมารดาเท่า ๆ กัน

    สินส่วนตัวต้องแบ่งเช่นเดียวกับสินสมรสในส่วนของภริยา

 
4) ศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยราชการที่เกี่ยวราชการที่เกี่ยวข้อง
 
22 ม.ค. 62 13:42
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)