สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

คู่สมรสชาวต่างชาติ / ซื้อที่ดิน
คู่สมรสชาวต่างชาติที่เป็นคนไทย ไม่สามารถซื้อที่ดินจริงหรือไม่ ? เพราะเหตุใดคะ ?
21 ม.ค. 62 08:36
จาก ดารณี
(182.232.16.247)
คู่สมรสชาวต่างชาติที่เป็นคนไทย ไม่สามารถซื้อที่ดิน เพื่อเป็นสินสมรสได้ เพราะจะทำให้คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติ มีส่วนเป็นเจ้าของที่ดินด้วยครึ่งหนึ่ง ต้องห้ามตามกฎหมายไทย ยกเว้นแต่กรณีที่ชาวต่างชาตินั้นจะขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีโอกาสน้อยมาก

แต่คู่สมรสชาวต่างชาติที่เป็นคนไทย สามารถซื้อที่ดิน เพื่อเป็นสินส่วนตัวได้ เพราะคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติไม่ได้มีส่วนเป็นเจ้าของที่ดินด้วยครึ่งหนึ่ง จึงไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ครับ
21 ม.ค. 62 14:32
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)