สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

คดีความ
ผมเคยได้ยินนักกฎหมายอาวุโสพูดถึงคดีความว่า ในอดีตเป็นคดีความกัน ต้องขึ้นศาลถึง ศาล หรือบางครั้งถึง ศาล

จึงทำให้เกิดความสงสัยว่า กฎหมายไทยมีแค่ 3 ศาล คือ ศาลต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เท่านั้น แล้วจะเป็นไปได้อย่างไร ?
10 ม.ค. 62 00:14
จาก นักศึกษากฎหมาย
(49.229.81.51)
ในอดีตอาจเป็นไปได้ เป็นกรณีที่ในระหว่างสืบพยานในศาลชั้นต้น ได้มีการตัดพยานบางคนไม่ให้สืบพยาน คู่ความฝ่ายที่ถูกตัดพยานได้อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาไว้ เมื่อถึงศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้สืบพยานที่ถูกตัดในศาลต้นใหม่เพิ่มเติม หลังศาลต้นมีคำพิพากษาแล้ว จึงได้อุทธรณ์ฎีกาใหม่อีก หากเกิดขึ้น รอบเป็น ศาล รอบ ทำให้เป็น ศาลได้ 

แต่ปัจจุบันโอกาสที่เกิดเช่นนั้น เป็นไปไม่ได้แล้ว เพราะศาลต้นจะให้สืบพยานกันอย่างเต็มที่ และศาลสูงมักจะไม่กลับความเห็นของศาลต้นโดยไม่จำเป็น

นอกจากนี้ ปัจจุบันกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่แล้ว คดีความส่วนใหญ่จะยุติถึงที่สุดที่ชั้นศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ ไม่ไปถึงศาลฎีกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ฎีกาได้
10 ม.ค. 62 16:41
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)