สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Due Deligence
การทำ Due Deligence หมายถึงอะไร ? และทำอย่างไร ? ในทางธุรกิจพูดถึงคำนี้บ่อยมาก ช่วยอธิบายให้ด้วย ขอบคุณมากครับ
3 ม.ค. 62 10:48
จาก นิรุตม์
(58.136.168.194)
คำว่า Due Deligence หากจะแปลตรง ๆ ว่า ความขยันที่เหมาะสม จะไม่ได้ความหมาย และไม่ทราบว่า หมายถึงอะไรกันแน่ 

แต่หากกล่าวโดยภาพรวม Due Deligence หมายถึงการตรวจสอบ เป็นกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคล ตั้งแต่ ฝ่ายขึ้นไป จะเข้าทำนิติกรรม หรือธุรกรรมการเงินด้วยกัน ซึ่งอาจเป็นไปได้ในหลาย ๆ กรณี 

เช่น บริษัท จะเข้าไปซื้อกิจการของบริษัท ก่อนที่จะทำนิติกรรม หรือธุรกรรมการเงิน บริษัท จะตรวจสอบสถานะของบริษัท ก่อนว่าเป็นอย่างไร อาทิเช่น  มีทรัพย์สิน หนี้สิน อะไรบ้าง มีภาระภาษีอากรที่ยังค้างชำระอะไรบ้าง มีใครเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ บ้าง ภูมิหลังของบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างไร น่าเชื่อถือไหม เพื่อประกอบการตัดสินใจครั้งสุดท้าย ก่อนที่บริษัท จะเข้าทำนิติกรรม หรือธุรกรรมการเงินกับบริษัท 

ในการทำ Due Deligence ดังกล่าว บริษัท มักจะว่าจ้างสำนักงานทนายความและสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ ให้ทำรายงานการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
3 ม.ค. 62 10:57
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)