สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Leasing / Hire Puechase
Leasing และ Hire Purchase มีความหมายเหมือนกัน และตรงกับภาษาไทยคำว่า เช่าซื้อ หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ
28 ธ.ค. 61 06:10
จาก หรรษา
(182.232.239.168)
Hire Purchase ตรงกับภาษาไทยว่า เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจึงเป็นทั้งผู้เช่าและผู้ซื้อทรัพย์สิน โดยจะเช่าทรัพย์สินก่อนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และจะซื้อทรัพย์สินในภายหลัง เช่น ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เป็นระยะเวลา ปี ชำระ 48 งวด งวดที่ 1-47 เป็นค่าเช่า ส่วนการชำระเงินงวดสุดท้ายเป็นการชำระราคาทรัพย์สิน ซึ่งอาจดูแปลกๆ แต่เป็นเรื่องทางธุรกิจ และดอกเบี้ยได้คำนวณแฝงไว้ในการชำระแต่ละงวดไว้แล้ว

ส่วนคำว่า Leasing ในภาษาไทย จะเรียกทับศัพท์ โดยไม่ได้แปล และไม่ได้หมายถึงการเช่าทั่วไป แต่จะเป็นกรณีที่ลูกค้า หรือผู้เช่าแบบ Leasing ต้องการใช้ทรัพย์บางอย่างบางประเภท ซึ่ง เป็นการเฉพาะมาก ๆ ไม่ใช่ทั่วไป เช่น เครื่องจักรบางรุ่น รุ่นบรรทุกขนาดใหญ่บางรุ่น จึงไปทำธุรกรรมการเงินกับบริษัท Leasing โดยเป็นผู้เช่าทรัพย์สิน บริษัท Leasing จะจัดหาทรัพย์สินมาให้เช่า ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา จะให้สิทธิผู้เช่า Leasing ซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นเจ้าของ แต่จะแยกเป็นคนละสัญญา (ซึ่งต่างจากเช่าซื้อ) ถ้าผู้เช่า Leasing ผิดนัดชำระค่าเช่า จะกำหนดค่าเสียหายล่วงหน้าไว้ชัดเจน (Stipulated Loss Value) และอาจกำหนดให้ผู้ขายทรัพย์สินแก่บริษัท Leasing ซึ่งเป็น Supplier ซื้อทรัพย์สินนั้นกลับคืน (Buy Back) ไปด้วย 
28 ธ.ค. 61 14:58
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)