สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เฟคเตอริ่ง
การทำ เฟคเตอริ่ง ในทางธุรกิจเป็นอย่างไร ? มีวิธีการอย่างไรคะ ?
19 ธ.ค. 61 17:54
จาก ดาริน
(182.232.235.102)

การทำเฟคเตอริ่ง เป็นการนำสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ในอนาคต ไปขายเพื่อให้ได้เงินสดสำหรับใช้สอยในปัจจุบัน เช่น 

บริษัท ก. มีใบเรียกเก็บเงินลูกค้าที่ถึงกำหนดจะเรียกเก็บในต้นเดือนหน้าเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท แต่บริษัท ก. ขาดสภาพคล่องมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดเร่งด่วนในกลางเดือนนี้ จึงนำใบเรียกเก็บเงินที่มีไปขายให้สถาบันการเงิน เพื่อขึ้นเป็นเงินสดล่วงหน้า การกระทำในลักษณะนี้ เป็นการขายลดราคา อย่างกรณีนี้ หนี้ตามใบเรียกเก็บเงินมีมูลค่า 500,000 บาท บริษัท ก. อาจขายลด หรือรับเงินสดเป็นเงินจำนวน 450,000 บาท และโอนสิทธิเรียกร้อง หรือสิทธิเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของบริษัท ก. ให้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะรับโอนสิทธิเรียกร้องเก็บเงินจากลูกค้าของบริษัท ก. เป็นเงิน 500,000 บาทเต็ม แต่ยังนับว่า สถาบันการเงินมีความเสี่ยงเช่นกัน เพราะอาจไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้เต็มจำนวน 500,000 บาท
21 ธ.ค. 61 13:33
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)